کد خبر:2166
پ
monjic-m

دیوان مُنجیک تِرمِذی به زودی در بازار نشر

دیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار گردآوری شده سدۀ چهارم هجری) به کوشش احسان شواربی مقدم تا یک ماه دیگر از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می شود.

میراث مکتوب – دیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار گردآوری شده سدۀ چهارم هجری) به کوشش احسان شواربی مقدم تا یک ماه دیگر از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می شود.
ابوالحسن علی بن محمد مُنجیک تِرمِذی از شعرای سده چهارم هجری است. وی از دوران جوانی در دربار شاهان چغانی به مدح سرایی مشغول بوده و ابوالمظفر احمد چغانی و طاهر بن فضل چغانی از ممدوحین او بوده اند. منجیک در قصیده سرایی، شاعری چیره دست بوده و محتوای غالب اشعار او مدح و هجو است. در حال حاضر نسخه ای از دیوان او باقی مانده و تنها ابیات مختصری از وی در برخی منابع پراکنده است.
این منابع را می توان در چهار دسته شامل تذکره ها، لغت نامه ها، جنگ ها و کتب بلاغی قرار داد.
در این کتاب ابیات منجیک از این منابع گردآوری شده و مورد تصحیح مقابله قرار گرفته است. تعداد ابیات گردآوری شده مجموعاً بیش از ۴۰۰ بیت است که در سه بخش شامل ابیات پیوسته، ابیات پراکنده مرتبط و ابیات پراکنده تفکیک شده اند.
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، در یادداشت کوتاهی بر این کتاب نوشته اند: «کوشش ارجمندی که آقای احسان شواربی مقدم، در راه بازسازی و احیای شعرهای برجای مانده از شاعر بزرگ قرن چهارم منجیک ترمذی بسامان رسانده است جای همه گونه تقدیر و ستایش است به ویژه که در شرایط سنی ایشان باید از نوادر ایام به حساب آید.»

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612