کد خبر:4900
پ
فاقد تصویر شاخص

دکتر شفیعی کدکنی در نمایی از شعر زمان ما

انتشارات نگاه در ادامه انتشار سلسله کتاب های شعر زمان ما، کتاب بررسی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی تالیف فیض شریفی را منتشر کرده است.

ميراث مكتوب – انتشارات نگاه در ادامه انتشار سلسله کتاب های شعر زمان ما، کتاب بررسی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی تالیف فیض شریفی را منتشر کرده است.

مولف در این اثر بر اساس اسلوب نوشتاری محمد حقوقی، شعر کدکنی را از زوایای مضمون، معنا، موسیقی و خیال بررسی کرده است در پایان کتاب نیز گزیده ای از بهترین شعر های م.سرشک به انتخاب مولف آمده است.

در این اثر درباره حدود 12 مجموعه شعر از سروده‌های این شاعر، از «آینه‌ای برای صداها» (شامل پنج مجموعه شعر) تا «هزاره دوم آهوی کوهی» (شامل هفت مجموعه شعر)، مطالبی نوشته شده است.
در این کتاب مقدمه ‌ای مفصل دربارۀ شیوۀ کار، زندگی‌نامه و پایگاه ادبی و اجتماعی ایشان نوشته‌ام و همچنین سبک و شاخصه‌های کاری، بسامدی از واژگان، اوزان و آرایه‌های ادبی و بن ‌مایه‌ های عاشقانه، سیاسی، اجتماعی و فلسفی در شعر ایشان، در هر یک از کتاب‌های این شاعر به صورت مجزا بررسی شده است.
استاد شفیعی کدکنی «م. سرشک» شاعر، پژوهشگر و نظریه پرداز نکته سنج تألیف گرانسنگ و پرارجی دارد که آنان را زبانی سخته و سنجیده پرداخته است. شفیعی در عرصۀ پژوهش همسنگ و هم شأن ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر، همشهری های هوشمند و شایستۀ خویش است.

آثار پژوهشی شاعر که بیشتر مربوط به ادبیات کلاسیک است باعث شده است که شفیعی کدکنی در مجموعۀ شعری «آهوی کوهی» انس و الفت عمیق تری به واژگان و بن مایه های اساطیری پیدا کند و به شعرش رنگ و لعابی سنتی می دهد.

یکی از شاخصه های شعری م .سرشک هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین آواهاست که از درون و بیرون کار می کنند ، او با این کار مفهوم نابی را صید می کند: «با ابرها شکایت لب ها و صبرها/ با صبرها حکایت بی آب ابرها»

یکی دیگر از ویژگی های شعری شاعر آن است که از اسطوره های متبدل (جا به جا) شده مثل حلاج، فرهاد، مجنون، سیمرغ، نوح و کلمات مثل معراج، نماز خوف، موعظه، مهرگان، زندیق، تازیانه که خاستگاه عاشقانه، عارفانه ایرانی و اسلامی دارند در مضامینی در هم تنیده از دنیای بیرونی و درونی استفاده می کند.
درونمایۀ شعری شاعر بیشتر زبان سبز و آبی عارفانه، تغزلی، اجتماعی، انقلابی، انسانی و بیزاری از زندگی مصنوع ماشینی جهان معاصر است.

شعر زمان ما (شفیعی کدکنی از آغاز تا امروز) نوشتۀ فیض شریفی در شمارگان 200 نسخه، 180000 ریال از سوی مؤسسۀ انتشارات نگاه به چاپ رسیده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612