کد خبر:11180
پ
poster-105

«داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)»

یکصد و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» روز چهارشنبه 4 بهمن برگزار می شود.

میراث مکتوب – یکصد و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» روز چهارشنبه 4 بهمن برگزار می شود.

در این نشست احسان شواربی، دانش­ آموختۀ باستان­شناسی دانشگاه تهران دربارۀ این کتیبه سخنرانی خواهد کرد.

در تابستان سال 2016، پایگاه باستان‌شناسی فاناگوریا در جنوب روسیه از کشف قطعه‌ای از یک کتیبۀ هخامنشی خبر داد. اثرِ موردِ بحث قطعه‌ای از یک سنگ تراش‌خوردۀ مرمرین است که بر روی آن بخشی از یک متن به خط میخیِ پارسی باستان باقی مانده است. طبق تخمین کاوشگران، نوشتۀ بازمانده بر روی این سنگ تنها بخش کوچکی از یک متن سلطنتی هخامنشی است. از آنجا که بخشی از نام داریوش در این تکۀ بازمانده قابل تشخیص است، می‌توان تاریخ حجاری این کتیبه را به دورۀ فرمانروایی داریوش یکم هخامنشی منتسب کرد. اکنون پرسش این است که چگونه کتیبه‌ای هخامنشی از این نقطه سربرآورده است؟ آیا لشکر داریوش هرگز به این سرزمین پای گذاشته است؟ در این نشست، نخست به متن این سنگ‌نبشته خواهیم پرداخت و سپس دربارۀ محل کشف آن بحث خواهیم کرد.

این نشست روز چهارشنبه 4 بهمن از ساعت 16 تا 17:30 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، شمارۀ 1182، (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612