کد خبر:9991
پ
ghelichkhani_2

خدمات کاتبان هندو به زبان و ادبیات فارسی

کاتبان هندی را میتوان به دو دسته هندو و مسلمان تقسیم کرد.

میراث مکتوب – کاتبان هندی را میتوان به دو دسته هندو و مسلمان تقسیم کرد. در باب کاتبان مسلمان منابعی چند منتشر شده است اما این کتاب، نخستین اثر مستقل درباره کاتبان هندو است.
پس از دیباچه، وضعیت زبان فارسی در شبه قاره هند مطرح شده و سپس خوشنویسی اسلامی در شبه قاره بررسی شده است.
در فصل بعد احوال کاتبان هندو در منابع هند و ایرانی بیان شده و در فصلی دیگر بیش از ۷۰۰ کاتب هندو و نسخه های خطی که ایشان استنساخ کرده اند به ترتیب الفبایی فهرست شده است.
در پایان نیز تصاویری از نسخه های خطی که اثر کاتبان هندو است، ارائه شده است.

قلیچ خانی، حمیدرضا،  خدمات کاتبان هندو به زبان و ادبیات فارسی، تهران، وراقان، 184 صفحه، بها: 100000 ریال، 1395.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612