00:00:00
چهارشنبه ۲ام فروردین ۱۴۰۲
کد خبر:7020
پ
khastgah

خاستگاه تاریخی ایل قاجار

در این کتاب مؤلف تلاش کرده است با نگاهی خاص خاستگاه تاریخی ایل قاجار را مورد بررسی قرار دهد.

میراث مکتوب – در این کتاب مؤلف تلاش کرده است با نگاهی خاص خاستگاه تاریخی ایل  قاجار را مورد بررسی قرار دهد و مخاطب را به شناخت خوبی از جامعه معاصر ایران برساند.

نویسنده در این کتاب تاریخ ایران را در چارچوب محتوای عمومی و اجتماعی به دوره های مختلفی به شرح زیر تقسیم کرده است:

1- دورۀ پیش تاریخی(قبل از تاریخ)

2- دوره ایران باستان

3- دوره ایران اسلامی

4- دوره میانه

5- تاریخ جدید ایران

6- تاریخ معاصر ایران

7- تاریخ کنونی ایران

در ادامه دکتر تکمیل همایون به ریشه یابی های تاریخی پرداخته است. در فصل یکم با نخستین برخوردها و اسلام و موقعیت ترکان شروع شده با حمله مغول و حاکمیت ایلخانیان خاتمه یافته است.

در فصل دوم به تشکیل سلسله صفویه و نیروهای مقوم آن پرداخته شده که چطور شاه اسماعیل رهبر قزلباش و بنیانگذار سلطنت شده است.

فصل سوم اتحادیه قزلباش ها و عقیده و سازمان آنها را به شکل زیبایی به تصویر کشیده است و در فصل چهارم ریشه یابی تبار شناختی قجر ها (اویماق های ابتدایی) به چشم می آید که چطور کشمکش ترکان در غرب ایران و حکومت های ملوک الطوایف شکل گرفت.در این فصل همچنین اولین طایفه های قاجار ریشه شناسی شده است. این کتاب که ده فصل دارد به برافتادن سلسله صفوی ختم شده است از رضا قلی خان تا اشغال اصفهان توسط افغان ها که هر کدام خواننده را به اعماق تاریخ می برد و فرجام سخن اینکه نویسنده در خاتمه کتاب به این موضوع تاکید می کند که قاجار ها هیچگاه با شاهان صفوی مخالفت و معاندت نداشتند.

یادآور می شود چاپ نخست این کتاب در سال 1392 منتشر شده است.

تکمیل همایون، ناصر، خاستگاه تاریخی ایل قاجار (مجموعه تاریخ و شناخت جامعه معاصر ایران (1))، تهران،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 207 صفحه، شمارگان: 500 نسخه، 1394.

مقدمۀ مؤلف را اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612