کد خبر:3497
پ
safari2-3

حیرة الفقها و خجلت الفصحا متن فقهی نوشته 695 ق. از علاء مفتی بخاری

متون كهن فقهي فارسي يكي از شاخه هاي ارزشمند تاريخ نگارش هاي فارسي به شمار مي آيند كه شماري از كهن ترين نوشته هاي اين زبان را بايد در ميان آنها جست و جو كرد.

ميراث مكتوب – متون كهن فقهي فارسي يكي از شاخه هاي ارزشمند تاريخ نگارش هاي فارسي به شمار مي آيند كه شماري از كهن ترين
نوشته هاي اين زبان را بايد در ميان آنها جست وجو كرد.
عمدۀ آنچه از اين نوشته ها بر جاي مانده مربوط به نويسندگان
حنفي است كه بيشتر در حوزۀ زباني و فرهنگي ماوراءالنهر و
خراسان پديد آمده اند. به همين دليل اين آثار را ميتوان به
عنوان يكي از منابع بررسي زبان و فرهنگ اين مناطق مورد توجه قرار داد.
نويسندۀ اين سطرها پيش از اين مقاله اي دربارۀ يكي از اين متون – يعني صلوة مسعودي – نگاشته است و در اينجا نيز به شناسايي اثري ديگر از اين شاخۀ نگارش هاي فارسي با نام حيرة الفقها و خجلة الفصحا پرداخته است. مبناي نگارنده در بررسي كنوني، دستنويسي از اين اثر مورّخ 880 ق در 306 ص است كه به شمارۀ 264 در كتابخانۀ دانشگاه ميشيگان نگهداري مي شود.

ادامه مقاله «حیرة الفقها و خجلت الفصحا متن فقهی نوشته 695 ق. از علاء مفتی بخاری» نوشته علي صفري آق قلعه كه در شماره 52 – 53 دوماهنامه تخصصي گزارش ميراث به چاپ رسيده است را با كليك بر روي فايل زير مطالعه كنيد.

…………………………………………………

نظر کاربر: علي يزداني
متأسفانه ميراث مکتوب مدتي است که به مانند مرکز تحقيقات زبان فارسي در پاکستان و هند آنقدر شيفته زبان فارسي شده اند که يادشان رفته است اينجا کشور شيعه است، فارسي گرايي به چه قيمتي؟ سراسر اين سايت رو بگرديم يا در خدمت ناسيوناليسم ايراني هست يا در خدمت اهل سنت اصلا بوي تشيع از اقاي ايراني که در سالهاي نخست دغدغه اش تشيع بود ديگر استشمام نميشود براي آقاي ايراني متأسفيم که بعد از بيست سال تلاش امروز به خدمت اهل سنت درآمده اند و به صرف فارسي گرايي و ادبيات فارسي فقه اهل سنت را ديروز صلات مسعودي و امروز هم حیرة الفقها … پيشنهاد بدي نيست که حضرت آق قلعه کتاب تحفه اثني عشري دهلوي را هم يک معرفي يا در صورت لزوم تصحيحي بفرمايند کي به کيه … البته ميدانم اين نوع نقدها به مذاق آقاي ايراني نميخورد و اين کامنتهاي حقيقت مدار را منتشر نميسازند! عزت زياد، علي.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612