کد خبر:2301
پ
majmae-m

حاشیه الباغنوی علی شرح حکمه العین

حاشیه الباغنوی علی شرح حکمه العین همراه با حواشی سید شریف جرجانی، آقا حسین و آقا جمال خوانساری بر اساس سه نسخه کهن با مقدمه و تصحیح علی حیدری یساولی به کوشش مجمع ذخائر اسلامی به چاپ رسید.

میراث مکتوب – حاشیه الباغنوی علی شرح حکمه العین همراه با حواشی سید شریف جرجانی، آقا حسین و آقا جمال خوانساری بر اساس سه نسخه کهن با مقدمه و تصحیح علی حیدری یساولی به کوشش مجمع ذخائر اسلامی به چاپ رسید.
این اثر با عنوان شرح حکمه العین اثر میرزا جان حبیب باغنوی شیرازی است که در سال ۹۹۴ هجری قمری درگذشته است و یکی از حواشی نوشته شده بر حکمه العین اثر مبارک شاه بخاری است و سیر تفکرات فلسفی و فراز و فرود هایی که از قرن هفتم تا دهم هجری در آثار کاتبی قزوینی، میرک بخارایی، میرسید شریف جرجانی و … را نشان می دهد.
در این اثر نه تنها در افکار و فلاسفه شیراز، بلکه نگاهی به فلسفه مشاء دارد پیشرفت ها و پسرفت های مباحث فلسفی در طول چهار قرن را ارائه می دهد.
این کتاب در ۲۱۶ صفحه و به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان منتشر شده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612