کد خبر:9806
پ
baserdarajat

جستاری دربارۀ بصائرالدرجات: پژوهشی نو در کتابی کهن

کتاب بصائرالدرجات نوشتۀ محدث شیعی سدۀ سوم، محمد بن حسن فروخ صفار در راستای تبیین امامت به رشتۀ تحریر درآمده است.

میراث مکتوب – کتاب بصائرالدرجات نوشتۀ محدث شیعی سدۀ سوم، محمد بن حسن فروخ صفار در راستای تبیین امامت به رشتۀ تحریر درآمده است.

شناخت کتاب، برای بهره گیری افزون تر ار درون مایۀ آن ضرورت دارد. لذا کتاب جستاری دربارۀ بصائر الدرجات نوشتۀ مجید جعفری ربانی که در سال 1394 توسط انتشارات امامت اهل بیت به زیور طبع آراسته شده است، تحقیقی دربارۀ متن کتاب بصائرالدرجات است تا نکات بایسته دربارۀ آن بیان شود. نویسنده در نوشتار حاضر ، اقدام به معرفی این اثر کرده است. وی در راستای این هدف، فصول کتاب را متذکر و محتوای آن ها را بیان می دارد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ عبدالحسین طالعی که در شمارۀ 161 آینۀ پژوهش (سال بیست و هفتم، شمارۀ پنجم، آذر و دی 1395) منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612