کد خبر:6821
پ
sanaee

تصحيح چند بيت از حديقة سنايی با استفاده از فرهنگ جهانگيری

حكیم سنایی غزنوی از شعرای ممتاز قرن ششم هجری است كه آثار او مورد تقلید شعرای بعد از وی قرار گرفته است.

میراث مکتوب – حكیم سنایی غزنوی از شعرای ممتاز قرن ششم هجری است كه آثار او مورد تقلید شعرای بعد از وی قرار گرفته است.

استنساخ زیاد شعر این شاعر و حوزۀ واژگانی خاص او و فهمیده نشدن بعضی از واژگان آثار سنایی از عواملی است كه باعث ایجاد تحریف و تصحیف در آثار این شاعر شده است. حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه اولین مثنوی عرفانی حاصل ذهن خلاق و توغل این شاعر گرانسنگ در آثار گذشتگان است و در آن نیز مانند دیگر آثار سنایی خطاهایی راه یافته است . در این میان منابع جانبی مانند فرهنگ های قدیمی كه در بردارندۀ بخشی از متن مورد نظر هستند می توانند راهگشای تصحیح باشند .

این مقاله برآن است كه با تكیه بر فرهنگ جهانگیری به عنوان یكی از مهمترین فرهنگ های قدیمی كه در هند نوشته شده است و به حوزۀ زبانی شاعر بسیار نزدیك بوده است به بررسی و نقد بعضی از ابیات حدیقۀ سنایی در فرهنگ جهانگیری بپردازد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مجيد خسروي که در مجلۀ شبه قاره شمارۀ سوم، پیاپی 3، پاییز ـ زمستان 1393 منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612