کد خبر:6796
پ
aleboye

تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه

نویسنده در این کتاب کوشیده است به شیوه‌ای توصیفی و تا حدودی همدلانه و پدیدارشناسانه ساختار جامعۀ آل بویه و پیوندها و روابط اجتماعی آن را واکاوی کند.

میراث مکتوب – نویسنده در این کتاب کوشیده است به شیوه‌ای توصیفی و تا حدودی همدلانه و پدیدارشناسانه ساختار جامعۀ آل بویه و پیوندها و روابط اجتماعی آن را واکاوی کند و تصویری نسبتاً روشن از آن به دست دهد.

 

دو مفهوم مهم وفاداری و رهبری در این پژوهش  معنا یافته و از حد دولت و حکومت فراتر رفته و جوانب مختلف زندگی اجتماعی مردمان ایران و عراق را در قرن‌های چهارم و پنجم هجری دربر گرفته است.

این کتاب در پی آن است تا ساختار اجتماعی غرب ایران و جنوب عراق را در قرن‌های دهم و یازدهم میلادی توصیف کند و گزارشی به دست دهد از تعهدات اجتماعی‌ای که این ساختار را پدید می‌آورند.

پارادایمی که نویسنده در این کتاب مختصر به دست داده چنان دقیق و مدلّل است که می‌شود آن را دربارۀ سراسر تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران و از جمله تاریخ معاصر آن به کار گرفت.

نام اصلی این کتاب «وفاداری و رهبری در ادوار آغازین جامعه‌ی اسلامی» است، اما چون موضوع اصلی آن حکومت آل‌بویه و اوضاع اجتماعی قلمروهای آن (شامل نواحی مرکزی و غربی ایران و منطق شرقی و مرکزی عراق امروزی) است، عنوان ترجمه به « تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه» تغییر یافته است تا برای خواننده ایرانی رساتر و ملموس‌تر باشد.

عناوین فصل های کتاب بدین شرح است:

وفاداری اکتسابی

وفاداری گروهی

عدالت، سلطنت و شکل جامعه

متحده: روی، تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه، ترجمه: محمد دهقانی، تهران: نامک، ۲۳۵ صفحه، بها:175000 ریال، 1394.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612