کد خبر:7160
پ
poster_6

برگزاری همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی شهریور 94 در استانبول برگزار می شود.

میراث مکتوب – همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی شهریور 94 در استانبول برگزار می شود.

موسسه سفیران فرهنگی مبین در نظر دارد «همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی» را برای ارائه پیشرفت های جدید و نتایج تحقیقات در زمینه های هنر و علوم انسانی در کشور ترکیه برگزار نماید. در این همایش، از تمامی دانشجویان، پژوهشگران و محققان از سراسر جهان در حوزه های مختلف زیر برای ارسال مقالات خود دعوت می نماید:

ادبیات

ادبیات غنایی و عرفانی

ادبیات حماسی

ادبیات تطبیقی

ادبیات داستانی

ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات مقاومت

زبان و ادبیات محلی

روانشناسی

روانشناسی و چالش های زندگی

روانشناسی و خانواده

روانشناسی و سبک زندگی

روانشناسی و زن

روانشناسی و اختلالات

روانشناسی و دوره های مهم رشدی

روانشناسی و معنویت

روانشناسی و آموزش و پرورش

روانشناسی و کار

روانشناسی و جامعه ی سالم

معماری

مدیریت، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار

شهرسازی و توسعه شهری پایدار

معماری پایا

فرهنگ، پایداری اجتماعی، مدیریت شهری و معماری

 

معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی پایدار

عمران و پایداری

منظر شهری و توسعه پایدار

سازه و بهسازی لرزه ای

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

مرمت، احیا و نوسازی آثار فرهنگی تاریخی

دین

معارف اسلامی ، فرهنگ و اندیشه دینیت

فقه، فرهنگ و اندیشه دینی

فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی

تاریخ ، فرهنگ و اندیشه دینی

علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی

علوم اجتماعی ، فرهنگ و اندیشه دینی

اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی

مدیریت، فرهنگ و اندیشه دینی

حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی

اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی

روانشناسی و فرهنگ و اندیشه دینی

جغرافیا ( محیط شهری و روستایی) و فرهنگ و اندیشه دینی

هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی

مدیریت

مدیریت فرهنگی و توسعه فرهنگی

مدیریت اسلامی

مسئولیت اجتماعی و توسعه مدیریت فرهنگی

اندیشه های راهبردی مدیریت

مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی

مدیریت اطلاعات

 

حقوق و مدیریت

مدیریت صنعتی و اجرایی

مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه و بازاریابی

فرهنگ کارآفرینی و کارآفرینی فناورانه

مدیریت سبز

مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت استراتژیک

جغرافیا

جغرافیا، برنامه ریزی شهری_روستایی و توسعه پایدار

جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار

جغرافیاوپایداری محیط

انسان و پایداری محیط

آب و هواشناسی و پایداری محیط

ژئومورفولوژی و پایداری محیط

منابع آب و پایداری محیط

منابع طبیعی و پایداری محیط

کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط

محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار

جغرافیا، امنیت، اقتصاد، سیاست درخلیج فارس

جغرافیا، امنیت، اقتصاد، سیاست درخلیج فارس

جغرافیا، گردشگری وتوسعه پایدار

توسعه گردشگری و پایداری محیط زیست

گردشگری وطبیعت گردی

اقتصاد

اقتصاد و فرهنگ جهادی

اقتصاد ، کار و سرمایه ملی

اقتصاد و توسعه سرمایه

 

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد و صادرات کالا

اقتصاد و بهره وری

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد

اقتصاد و اصلاح نظام درآمدی دولت

اقتصاد و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

تاریخ

تاریخ اجتماعی و سیاسی و کلیایی از دوره باستان تا انقلاب اسلامی

آثار و شرح احوال عالمان، ادیبان و هنرمندان

آثار و بناهای تاریخی

اقتصاد دامداری

جامعه عشایری، ایلات و عشایر

نسخ خطی و سند شناسی

امامزادها و امام زادگان

مکتب خانه ها و نظام آموزشی نوین

 

اقتصاد کشاورزی و نظام زمینداری

 

مؤسسه های مدنی، اصناف و طبقات اجتماعی محلی

 

امکان شکل گیری تمدن نوین اسلامی

 

چشم انداز تمدن نوین اسلامی

 

تعریف تمدن اسلامی

 

مبانی تمدن نوین اسلامی

 

انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

فرآیند تحقق تمدن نوین اسلا

الگوهای دستیابی به تمدن نوین اسلامی

موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسلامی

علوم سیاسی

شرایط زمامداران از دیدگاه اسلام

نهاد دولت از دیدگاه اسلام

معنا و مبنای سیاست در اسلام

امت واحده از دیدگاه اسلام

معنا و مبنای توسعه سیاسی در اسلام

جایگاه مردم سالاری در آموزه های اسلامی

فقه و حقوق

حقوق بین الملل عمومی

رویکرد حقوق بین الملل در حمایت از خبرنگاران

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد

حقوق بین الملل و فضای سایبر

بحران جهانی آب

خطر بیماری ابولا بحران بین المللی

حقوق شهروندی

حقوق عمومی

آسیب شناسی نظام قانونگذاری

وکالت در فقه ، حقوق و آثار آن

حقوق جزا و جرم شناسی

عدالت ترمیمی در سیاست جنایی ایران

کودک آزاری و خشونت علیه کودکان

بزه عمل منافی عفت در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392و قانون سابق

بررسی تطبیقی نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392و قانون مجازات سابق

حقوق خصوصی

حقوق تجارت الکترونیک

حقوق نفت و گاز

تجارت بین الملل

مسؤلیت مدنی

باستان شناسی

باستان شناسی پیش از تاریخ

باستان شناسی دوران تاریخی

باستان شناسی دوران اسلامی

جامعه شناسی

جامعه شناسی نظری-مفهومی

روش های پژوهش جامعه شناسی

آسیب شناسی اجتماعی

جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها

جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی محیط زیست

جامعه شناسی ادبیات

جامعه شناسی سازمان­ها

جامعه شناسی آموزش و پرورش

جامعه شناسی جنگ

جامعه کار و شغل

جامعه شناسی ورزش

جامعه شناسی ارتباطات

فلسفه

فلسفه آموزش برنامه درسی

آموزش فلسفه

فلسفه آموزش هنر

فلسفه آموزش علوم

فلسفه آموزش علوم انسانی و اجتماعی

فلسفه آموزش فناوری و رسانه

فلسفه برای کودکان

تاملات فلسفی در باب اسناد تحولی نظام تربیتی ایران

هنر

پژوهش در هنر

فلسفه هنر

هنرایرانی

هنر اسلامی

هنرهای سنتی

هنرهای تجسمی

هنر و مقتضیات جهان معاصر

آموزش هنری و تربیت هنرمندان

آموزش و آداب تعلیم و تربیت در هنر اسلامی

هنر و اندیشه دینی

مبانی هنر

اصول و معیار های هنر

دیدگاه ادیان (اسلام، مسیحیت) در مورد هنر

زیباشناسی نظری و فلسفی هنر

رابطه دین و هنر

آسیب شناسی هنر

چالش های متقابل دین و هنر

هنر و تبلیغ – معرفی آثار هنری

معرفی آثار هنری دینی و هنرمندان دینی

هنر و زیبایی

بررسی مفهوم زیبایی در قرآن کریم

تجلی سبک زندگی اسلامی ایرانی در هنر و معماری اسلامی

مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و تبیین سبک زندگی در هنر

جهانی شدن و چالش های هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

نمود مضامین قرآنی در جلوه‌های بصری هنر و معماری اسلامی

نقش و جایگاه هنر در پیشرفت و توسعه فرهنگی

هنر پایداری، پایداری در هنر و مفاهیم آن در پرتو حکمت اسلامی

زبان شناسی

مباحث جدید در زبان شناسی

حوزه های میان رشته ای

مهم ترین جریان های زبان شناسی

زبان شناسی و تحلیل گفتمان

پیشینه ی نظریات زبانشناسی و مطالعات ادبی

پیشینه ی مطالعات زبانی و ادبی نزد ایرانیان و مسلمانان

زبانشناسی ادبیات وتحلیل بلاغی متون

زبانشناسی ادبیات و جهانی شدن

زبانشناسی ادبیات و روایت شناسی

زبان شناسی ادبیات و سبک شناسی

زبانشناسی ادبیات ومعنا شناسی

زبانشناسی ادبیات ومطالعات میان رشته ای

زبانشناسی ادبیات و نشانه شناسی

زبانشناسی ادبیات و نقد ادبی

مکتب های نوین زبانشناسی

تعلیم و تربیت

بررسی نقش آموزش عالی در افزایش سواد عمومی

پرورش انسان

تولید علم

فرهنگ‌سازی

تأثیر رویکردها و گرایش‌های فلسفی بر آموزش عالی

تحلیل انتقادی مسائل خاص آموزش عالی

مبانی فلسفی تعلیم وتربیت و جامعه امروز ایران

نقش آموزش مربیان در تعلیم وتربیت وجامعه امروز ایران

نقش فناوری های ارتباطی نو در تعلیم وتربیت و جامعه امروز ایران

هویت ایرانی و تعلیم و تربیت و جامعه امروز ایران

آموزش و پرورش شناختی و جامعه امروز ایران

محورهای همایش   

برگزار کنندگان: موسسه سفیران فرهنگی مبین

مهلت ارسال متن کامل مقالات: 26 مرداد 1394

تاریخ برگزاری همایش: 5 شهریور 1394

سایت همایش: worldconference.ir/ArtAndHumanities

تلفن تماس دبیرخانه: 021-28421404

آدرس دبیرخانه: تهران– اقدسیه– جنب بانک پاسارگاد – ضلع شمالی بزرگراه ارتش، پلاک 113،ط  4- واحد شرقی _ موسسه سفیران فرهنگی مبین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612