کد خبر:9836
پ
TAZKARE-M-1

بررسی انتقادی تصحیح تازه تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی

تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی از جمله تذکره های عمومی ای است که بعد از لباب الالباب محمد عوفی، دومین تذکرۀ موجود دربارۀ احوال شاعران و اشعار آنان به شمار می رود.

میراث مکتوب – تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی از جمله تذکره های عمومی ای است که بعد از لباب الالباب محمد عوفی، دومین تذکرۀ موجود دربارۀ احوال شاعران و اشعار آنان به شمار می رود و با وجود اشتباهات تاریخی موجود در آن، پیوسته مورد مراجعۀ محققان بوده است.

دولتشاه تألیف این تذکره را در سال 982 ق. به پایان رساند و محتوای آن را بر یک مقدمه، هفت طبقه و یک خاتمه تنظیم کرد. به طوری که شرح احوال شاعران قرن نهم آن، مغتنم و حائز اهمیت است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ هادی بیدکی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612