کد خبر:9956
پ
SANAD-L

برای تاریخ کاشان و موقوفات مجدیه

در مجموعۀ خطی 3781 کتابخانۀ ملک تهران، مواد و مطالبی دربارۀ تاریخ کاشان، قم، قزوین و یزد پیش از صفویه موجود است.

میراث مکتوب – در مجموعۀ خطی 3781 کتابخانۀ ملک تهران، مواد و مطالبی دربارۀ تاریخ کاشان، قم، قزوین و یزد پیش از صفویه موجود است و به نظر میرسد این قسمت از مخطوطه در قرن 9 ق جمع آوری و کتابت شده است.

اکنون به ارائۀ سندی می پردازیم دربارۀ موقوفات مجدیه که صورت بازنویسی شدۀ آن در مخطوطۀ مذکور آمده است. واقف این موقوفات فراوان مجدالدین ابوالقاسم عبیدالله بن فضل بن محمود کاشانی درگذشتۀ سال 535 ه.ق از رجال بزرگ زمان خود و از ثروتمندان و متدینان و صاحب آثار خیر بسیار، و برادرش ابونصر احمد بن فضل بن محمود کاشانی وزیر سلطان سنجر سلجوقی بوده است. نیمی از دیوان عربی سید فضل الله حسنی راوندی (درگذشت حدود 550 ق) در مدح این واقف بزرگ است و همو نیز کتابی فراهم آورده در چند مجلد به نام (المدائح المجدیة) که شوربختانه به دست ما نرسیده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ حسین واثقی که در شمارۀ 84 – 85 مجلۀ میراث شهاب منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612