کد خبر:9906
پ
rashedmohasel

بانو گشسب نامه و بازآفرینی بعضی از صفات ایزد بانوان در شخصیت بانو گشسب

حماسه داستان ابرمردان است – شاهان و پهلوانان – شکل گیری حماسه ها معمولاً در جامعه های مردسالار است.

میراث مکتوب – حماسه داستان ابرمردان است – شاهان و پهلوانان – شکل گیری حماسه ها معمولاً در جامعه های مردسالار است.

از این رو شگفت نیست اگر بیشترین رویدادهای پهلوانی به مردانی از خانواده های مشهور نسبت داده شود. از جمله خاندان های کهن در حماسه های ایرانی، خانوادۀ سام یا به اعتبار اسطوره ها «کرساسپه» (= گرشاسپ) پهلوان اژدرکش است. «ازثریته» (= اثرت) پدر گرشاسپ تا جهانگیر، آذربرزین و شهریار نواده های رستم همه به دلاوری ستوده شده و شخصیت های منظومه های حماسی اند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ دکتر محمدرضا راشد محصل، که در یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی با عنوان «پیر گلرنگ» منتشر شده است اینجا مطالعه کنید. این یادنامه به اهتمام محمد طاهری خسروشاهی از سوی نشر کتابخانۀ تخصصی ادبیات به چاپ رسیده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612