کد خبر:9527
پ
babataher_0

باباطاهر عریان بنای قابلی هم بود!

در شرح احوال باباطاهر عریان همدانی تا چهل پنجاه سال پیش، داستان دیدار او با طغرل سلجوقی در همدان قدیم ترین روایتی بود که در اعتبار آن کسی تردید نداشت.

میراث مکتوب – باباطاهر، شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر جصاص همدانی، نصرالله پورجوادی، تهران: فرهنگ معاصر، 1394، 208 ص، 180000 ریال.

در شرح احوال باباطاهر عریان همدانی تا چهل پنجاه سال پیش، داستان دیدار او با طغرل سلجوقی در همدان قدیم ترین روایتی بود که در اعتبار آن کسی تردید نداشت؛ حتی بعضی آن را دقیق ترین مرجع بررسی شخصیت وی می دانستند. این ملاقات که ظاهراً به سال 447 اتفاق افتاده بود، در کتاب راحة الصدور و آیة السرور محمد بن علی رواندی – که تاریخنامۀ آل سلجوق است و در 559 یا 600 تألیف یافته – درج گردیده است. به جز گزارش رواندی، آن چه تا آن روزگار از احوال باباطاهر می دانستیم – و بسیار هم نبود – مشتی افسانه و نیم افسانه است که در کتب تذکره از عهد صفویان به بعد آمده است: عرفات العاشقین، ریاض الشعراء، آتشکدۀ آذر، روز روشن، ریاض العارفین و مجمع الفصحاء از آن جمله است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ جمشید سروشیار که در مجلۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم ، شمارۀ 9 منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612