کد خبر:6492
پ
almamelek

اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک

کتاب اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک تألیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده، تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو به کوشش انجمن ایرانی تاریخ روانۀ بازار کتاب شد.

میراث مکتوب – کتاب اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک تألیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده، تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو به کوشش انجمن ایرانی تاریخ روانۀ بازار کتاب شد.

 

مترجم برای استفادۀ پژوهشگران از کتاب چند موضوعی را در پیشگفتار متذکر می شود:

مطالب کتاب همانند معجم البلدان حموی و روض المطار حمیری الفبایی است. مؤلف کتاب را بر اساس انتخاب مهم ترین اماکن و مواضع جغرافیایی نوشته و از قدیم ترین منابع و ماخذ جغرافیایی بهره برده است.

مؤلف در گزینش مطالب جغرافیایی به تقویم البلدان نوشته ابوالفدا توجه بیشتری داشته ولی گزینش بقیه مطالب را از همۀ آثار متقدم جغرافیایی انجام داده است.

کتاب به لحاظ گلچین کردن مطالب جغرافیایی و تلفیق آنها با هم اهمیت زیادی دارد.

توجه مؤلف به همۀ آثار جغرافیایی از قرن سوم تا قرن نهم هجری، کتاب را از دیگر آثار جغرافیایی که قبل از او نوشته شده است امتیاز می بخشد.

کتاب اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک تألیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو به همت انجمن ایرانی تاریخ و نگارستان اندیشه در سال 93 در شمارگان 1200 نسخه منتشر و با قیمت25000 تومان روانه بازار کتاب شده است.

منبع: انجمن ایرانی تاریخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612