کد خبر:6068
پ
فاقد تصویر شاخص

اوضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک

این کتاب همانند معجم البلدان یاقوت حموی و روض العمطار فی خبر الاقطار نوشته حمیری، مطالبش الفبائی است.

میراث مکتوب – این کتاب همانند معجم البلدان یاقوت حموی و روض العمطار فی خبر الاقطار نوشته حمیری، مطالبش الفبائی است. مولف، کتاب را بر اساس انتخاب مهمترین اماکن و مواضع جغرافیایی نوشته و در نوشتن مطالب نیز از قدیم ترین منابع و ماخذ جغرافیائی بهره برده است.


مؤلف کتاب در گزینش مطالب جغرافیایی به کتاب تقویم البلدان نوشته ابوالفدا بیشترین توجه را داشته، ولی گزینش بقیه مطالب کتاب را از همه آثار متقدم جغرافیایی که در مقدمه کتاب اشاره رفته انجام داده است.


اهمیت کتاب به لحاظ گلچین کردن مطالب جغرافیائی و تلفین آنها با هم است. به طوری که مطالبی را که از جغرافیدانان قرن سوم اخذ کرده با مطالب جغرافیایی قرن ششم و هفتم آنچنان تلفیق و ترکیب کرده که هیچ نوع احساس از گسیختگی در مطالب اخذ شده مشاهده نمی شود.


فهرست مطالب کتاب:


پیشگفتار


تقدیم


دیباچه


درباره نویسنده


مصادر کتاب


نسخه های خطی کتاب


بررسی کتاب


مقدمه


گفتار درباره دریاها


گفتار درباره دریاچه ها


گفتار درباره رودهای بزرگ


چگونگی آبادانی ها


فصل در تحقیق امر مساحت


محمد بن البروسوی الشهیر بابن سپاهی زاده، اوضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک، مصحح: المهدی عبدالرواضیه، مترجم: حسین قرچانلو، تهران، انجمن ایرانی تاریخ، 1393


منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسلام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612