کد خبر:11098
پ
Cover2074-75-Rom

انتشار شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث

شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از دوماهنامۀ گزارش میراث به شرح زیر است:

سرسخن

آسیب شناسی مقالهنویسی و پژوهش (24)

جستار

هزوارش و آوانویسی متون پهلوی: پاسخ به تکرار دو مدّعا / سیّد احمدرضا قائممقامی        

ضرورت ویرایش علمی فهرستهای نسخههای خطّی / ابوالفضل حافظیان

ولادت خواجو به روایت خواجو / محمود مدبّری

گونۀ گفتاری (شکستۀ) فعل ربطی «است» در فارسی قدیم / مهدی کمالی

استنساخ و انتساخ / علی صفری آققلعه

طالع پسران فریدون به دو روایت / محمود مدبّری

طالع پسران فریدون و مشکل نجومی چند بیت شاهنامه / لیلی ورهرام

تکملهای بر فرهنگ مأثورات متون عرفانی و روایتهای دیگری از سه مأثور آن / محمدصادق خاتمی    

چهلوهشت بیت نویافته از جمالالدین اصفهانی / احمد بهنامی

قرينه ای بر بازگشت فتح بن علی بنداری به اصفهان / علی صفری آققلعه

قصیدۀ نویافتۀ بدیعالدین ترکو سگزی (قرینهای بر خطایی دیگر از دولتشاه در انتساب اشعار) / علی نویدی ملاطی         

یادداشتی دربارۀ دو بیت از خاقانی / یاسر دالوند

نقد و بررسی

گزارشی از یک کتابسازی (نقدی بر کتاب حکمت برتر؛ ترجمه، شرح و تحقیق شواهدالربوبیة) / عادل حقطلب

رباعیات رضی نیشابوری در دیوان امامی هروی / سیّد علی میرافضلی

گذری بر مقدمۀ رسالةالملائکۀ ابوالعلاء معرّی / علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نگاهی انتقادی به ابیات شیرازی قصیدۀ مثلث ناصرالدین خطیب شفعوی / منوچهر فروزنده فرد       

دربارۀ تصحیح شبرنگنامه / ستایش دشتی

المقویم، مهمل التقویم / علی بوذری

ادبیات پهلوی / احسان شواربی

احیای «نهج الادب» پس از یک قرن / عارف نوشاهی؛ ترجمه: فاطمه فیّاض

نگاهی انتقادی به تصحیح کلیات سلمان ساوجی / کامران ارژنگی

تأملی در چند بیت از مجالس فضلبن محبّ نیشابوری / میلاد عظیمی

پژوهشهایی درباب تحقیق

در دانشگاه چه خبر است؟ / آرش نیکپور

ایران در متون و منابع عثمانی (15)

آثار عبدالرزّاق نورس افندی / نصرالله صالحی

آشنایی با نسخهشناسان و متنپژوهان (3)

به یاد استاد محمد عبدالقدیرُویچ داندامایِف / احسان شواربی

دربارۀ نوشتههای پیشین

رتبیل درست است یا زنبیل؟ / سیّد احمدرضا قائممقامی

دوستان گفتند و آن را هم خطا پنداشتیم (پاسخی به نقد دکتر محمدرضا ترکی) / یاسر دالوند، محمدامیر جلالی       

جرّ و منجرّ ادبی در هنگامۀ ضعف روش و مقاومت در برابر دیدگاههای تازه / محمدرضا ترکی

مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی پور

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612