کد خبر:10179
پ
jostaradabi

انتشار شمارۀ جدید فصلنامه جستارهای ادبی

شمارۀ جدید فصلنامه جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) – سال چهل و هشتم، شمارۀ 4 (پیاپی 191)، زمستان 1395 به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ جدید فصلنامه جستارهای ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق) – سال چهل و هشتم، شمارۀ 4 (پیاپی 191)، زمستان 1395 به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ جستارهای ادبی به شرح زیر است:

نمودها و كاربرد متفاوت «آركائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان كلیدر محمود دولت آبادی/ زهره اله دادی دستجردی ، علیرضا عابدیان ، مرتضی دولت آبادی

محورهای عشق زنان به مردان در قصه های ادبی و عامیانه فارسی/ محمدامیر مشهدی، محمد چهارمحالی ، حسین صادقی

 بررسی صفات و خویشكاری های دیوان در مجموعه روایات فردوسی نامه/ رضا غفوری

در باب راهبر كینه دار رویكردی ترامتنی به سازه ای حماسی/ محمود حسن آبادی

تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی/ رضا رفائی قدیمی مشهد، زهرا اختیاری 

 با قطار خوك در بیت المقدس پی منه (تاملی بر بیتی از خاقانی شروانی)/ مجتبی مجرد

معرفی شكارنامه ایلخانی/ مهدی سلمانی ، امین مجلی زاده

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیر مسئول:  سید حسین فاطمی

سردبیر:  مه دخت پورخالقی چترودی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612