کد خبر:5125
پ
فاقد تصویر شاخص

انتشار شماره 56 و 57 گزارش میراث

شمارۀ 56 و 57 گزارش ميراث (دوماهنامۀ تخصصي اطلاع رساني در حوزۀ نقد و تصحيح متون)، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ يكم و دوم، فروردين – تيرماه 1392 منتشر شد.

ميراث مكتوب – شمارۀ 56 و 57 گزارش ميراث (دوماهنامۀ تخصصي اطلاع رساني در حوزۀ نقد و تصحيح متون)، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ يكم و دوم، فروردين – تيرماه 1392 منتشر شد.

در اين شماره از دوماهنامه گزارش ميراث، مطالب زير به چشم مي خورد:

سرسخن
سخن سردبیر

جستار
مسمط یا تسمیط و شعر مسجع/ میثم حاجی پور
روش شناسی تحلیل متن – 4 : تحلیل تاریخی – تحلیل پدیدار شناختی / سید محمد عمادی حائری
تصویرگری آیات قرآن در نگاره های بهشتی و دوزخی معراج نامۀ تیموری/ مرضیه پیراوی ونک، محبوبه نیک نژاد
ذیلی بر تصحیح دیوان مسعود سعد سلمان/ محمد مهیار
کسی به فکر نسخه ها نیست/ حسین مسرت
انس المهج و جغرافیای اقالیم هفتگانه/ جواد صفی نژاد
شاعر «ز گهواره تا گور دانش بجوی کیست»/ محمدرضا ضیاء
گواهی دیگر بر شهرت داستان رستم و اسفندیار در عربستان اوایل دورۀ اسلامی/ سجاد آیدنلو
نصاب طبری مجلس و هزلیات امیر مازندرانی/ علی ذبیحی
داروی خرسندی در برخی متون دورۀ اسلامی/ علی صفری آق قلعه

متن شناسی
خازن و دیوان شعرش/ محمدجعفر یاحقی

دربارۀ نوشته های پیشین
دو کتاب از دو نویسنده/ غلامرضا سالمیان
زان یار دلنوازم شکری است با شکایت/ احمد خاتمی
تأملی بر دو مهر نویافته از معاویة بن ابی سفیان/ محمدجواد جدی
ایران در متون و منابع عثمانی (6)
آثار خواجه سعدالدین افندی/ نصرالله صالحی

نسخه شناسی
گزارشی از تصحیح و تحقیق «نگارستان» جوینی/ حسین پورشریف
نسخه های های خطی فارسی در آرشیو تاریخی سارایوو/ نامیر کاراخلیلوویچ

بایسته های تصحیح و پژوهش
بایسته های تصحیح
بایسته های پژوهش

نقد و بررسی
تکمله و استدراکاتی بر «فهرست دستنویس های فارسی کتابخانه ایاصوفیا»/ علی صفری آق قلعه
نگاهی به موضوع کتاب سوزی در ایران/ وحید سبزیان پور، رضا کیانی
معرفی ترجمه ای از کتاب «الخراج»/ محمد عبدلی
نگاهی به دیوان اسماعیل بن بابا قزوینی/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی
مرآت الاصطلاح تألیف آنندرام مخلص/ مصطفی ذاکری
شور تصحیح کافی نیست/ محمد خلیل طالبان پور
مجلۀ مولانا رومی (جلد چهارم)/مجدالدین کیوانی
دربارۀ چاپ کتاب سفینه و بیاض و جُنگ/ محمدرضا ضیاء

گزارش
فرهنگ نویسی در شبه قاره/ علی اشرف صادقی

پاره ها و نکته ها

ردپای یک اندیشۀ ایرانی در اشعار ناصرخسرو و ادب عربی/ وحید سبزیان پور
تأملی در خوانش درست ترکیب عربی: «لئیم الظُفر» یا «لئیم الظَفَر»/ سهیل یاری گل دره
نکاتی دربارۀ قصیدۀ منسوب به ناصرخسرو در جُنگ عبدالکریم مداح/ سهیل یاری گل دره

شمارۀ 56 و 57 گزارش ميراث (دوماهنامۀ تخصصي اطلاع رساني در حوزۀ نقد و تصحيح متون)، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ يكم و دوم، فروردين – تيرماه 1392 به صاحب امتيازي مركز پژوهشي ميراث مكتوب، مديرمسئولي و سردبيري اكبر ايراني، مديريت داخلي سهيلا يوسفي و مديريت هنري مرضيه ماهرنيا منتشر شده است.

فايل اين شماره از دوماهنامه گزارش ميراث به زودي پيوست خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612