کد خبر:7337
پ
gozaresh64-65

انتشار دوماهنامۀ گزارش میراث 64 – 65

شمارۀ 64 – 65 گزارش میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ 64 – 65 گزارش میراث ((دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم مرداد – آبان 1393) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

فهرست مطالب این شماره از گزارش میراث به شرح زیر است:

سرسخن

روزجهانی نسخه های خطی، وضرورت آگاه سازی دولت ها و ملت ها / اکبرایرانی

جستار

 دیدگاه های ایرانیان باستان دربارۀ مشورت / وحید سبزیانپور

«سلیمان»یا«مسلمان»؟) بحثی درباب یک بیت ازحافظ (/مصطفی جلیلی تقویان)

چند نكته دربارۀ مقالۀ «بررسی كتابشناسانۀ آثار استیفا دردورۀ اسلامی»/ سعید خودداری نایینی

دربارۀ بیتِ که رستم یلی بود در سیستان/ سجاد آیدِنلو

محمود بکرانی (ابهری / کرمانی) شاعرسدۀ هفتم هجری/ بهروزایمانی

دفاتراهل حِرَف عثمانی/ فرزانه فرخفر

اشعار طبری در نسخۀ خطی «الکفایة فی علم الاعراب»/ علی ذبیحی

بررسی صحت مکاتبات رشیدالدین/ ایلیا پاولویچ پتروشفسکی، ترجمۀ ثمینه حسینی

شاهنامه خوانی یا شاهنامه دانی : مرورومعرفی کتاب شاهنامه در دوبازخوانی/ نغمه دادور

قطعه شعری ازلمعات عراقی دردیوان بدرچاچی/ علی اصغر بشیری

داستان خط فارسی  و روایت های پست مدرنیستی/ حسین قربانپورآرانی

نظری به حکایات به قلم فضل الله بن عبدالله منشی/ علیرضاذکاوتی قراگزلو

نقد ترصیع وموازنه در آثار استادان پیشگام شعر فارسی/ میثم حاجی پور

اشعاری ازنصرآبادی/ محسن ذاکرالحسینی

رسائل

طغرای مشهدی ورسالۀ «معراج الفصاحه»/ سیدرضاصداقت حسینی

پاره ها و نکته ها

ملاحظاتی دربارۀ یک مثل عربی در امثال وحکم دهخدا:«خراسانی وانسانیت باهم جمع نمی شوند»/ وحید سبزیانپور.

نکاتی دربارۀ صورت درست سه مَثَل/ سهیل یاری گلدرّه

نکته ای دربارۀ شعروشاعری بهرام گور/ سهیل یاری گلدرّه

ایران در متون و منابع عثمانی

احمد دری افندی/ نصرالله صالحی

بایسته های تصحیح و پژوهش

بایسته های تصحیح

بایسته های پژوهش

نقد و بررسی

چندنکته دربارۀ کتاب تاریخ نخستین فرهنگستان ایران/ محمدرضا ایروانی

درحاشیۀخلاصة الأشعار (بخش قم وساوه)/ فرزادضیائی حبیب آبادی

یادگارحبیب یغمایی:نگاهی به دیوان منوچهری دامغانی، تصحیح ِیغمایی/ فرزادضیائی حبیبآبادی

 خلاصةالأشعاروزبدةالأفکار (بخش شیرازونواحی آن/ مصطفی ذاکری.

دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران/مصطفی ذاکری

دربارۀ نوشته های پیشین

چاپخانۀ خانگی: چند توضیح/ عارف نوشاهی

نکته ای دربارۀ شیوۀ نقد موضوع «کتابسوزی اعراب»/ وحید سبزیانپور

 

گزارش میراث 64 – 65 (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم مرداد – آبان 1393)

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

معاون سردبیر: علی صفری آق قلعه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612