کد خبر:17563
پ
D8AAD981D8B3DB8CD8B120D985D8B9D8A7D8B5D8B1D8A7D986D987

انتشار جلد سوم کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم

جلد سوم کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم با ترجمه انشاالله رحمتی منتشر شد.

میراث مکتوب- جلد سوم کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم با ترجمه انشاالله رحمتی منتشر شد.

تفسیر معاصرانه قرآن کریم، هر چند به زبانی معاصرانه و برمبنای عالی‌ترین سطح پژوهشی به رشتۀ تحریر درآمده است، لیکن سیر آن برمبنای تحقیقات محققان و مستشرقان غربی یا روشنکفران مسلمان غربزده تعیین نشده است؛ چه ممکن است اینان قرآن کریم را چونان متنی دارای اهمیّت دینی بررسی کنند، ولی آن را کلام راستین خداوند ندانند. این تفسیر برمبنای ایمان به معصومیّت قرآن کریم، و با مراجعۀ روش‌مند به سنت اسلامی کلاسیک، و به ویژه تفاسیر معتبر سنیّان و شیعیان بر این متن مقدّس تألیف شده است. هدف این است که خواننده را با شیوه‌های علمی مختلف فهم و تفسیر قرآن از جانب مسلمانان، به مدت چهارده قرن آشنا کند. در عین حال به خواننده کمک می‌کند تا از آن سنت ریشه‌دار فهم و تفسیر قرآن برای پاسخگویی به پرسش‌های دینی و معنوی خویش یاری بگیرد.

نویسندگان در مقام تفسیر بسیاری از آیات از پرسش‌های انسان امروز که تجربه زیستن در دنیای مدرن را دارند، غفلت نکرده‌اند. هم در پرتو خود قرآن کریم و هم در پرتو سنت عقلی و معنویت اسلامی که در دامان این متن بالیده است، پاسخ‌های خردپسندی برای آن پرسش‌ها به دست می‌دهند. برای مثال در مباحثی مانند تعدد ادیان، نسبت میان اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی، وحدت مذاهب اسلامی، وجاهت اخلاقی شریعت اسلامی، این شیوۀ خردپسندانه کاملاً مشهود است. به لحاظ روش تحقیق، ارجاعات درون متنی، و بیان ارتباط میان آیات (تفسیر قرآن به قرآن) می‌توان این اثر را اثری کاملاً کلاسیک دانست. این مجموعه در ده جلد، به علاوه جلد دیگری که به جستارهای «پیوست» اختصاص دارد و نوعی تفسیر موضوعی است، انتشار خواهد یافت.

جلد سوم حاوی پیشگفتار مبسوطی از مترجم است که در آن رویکرد این تفسیر بیان شده است. علاوه بر ترجمه آیات و ترجمه تفسیر از زبان انگلیسی بخشی نیز به قلم مترجم فارسی تحت عنوان «افزوده‌های مترجم» به هر سوره اضافه شده است با این هدف که این تفسیر برای خواننده معاصر هرچه جامع‌تر و کارآمد‌تر باشد. موضوع این جلد سوره‌های اعراف، انفال، توبه و یونس است.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612