کد خبر:7392
پ
alkefaye

اشعار طبری در نسخۀ خطی «الکفایة فی علم الاعراب»

نسخۀ خطی الکفایة فی علم الاعراب در نحو عربی متعلق به قرن نهم هجری، محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی است.

میراث مکتوب – نسخۀ خطی الکفایة فی علم الاعراب در نحو عربی متعلق به قرن نهم هجری، محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی است.

این نسخه به شمارۀ 3898 و به زبان عربی و خط نسخ هفت و هشت سطری، شامل 227 برگ (با صفحات شناسنامه، مکرر و یادداشت های استدراکی در میان بر گ ها 244 برگ) در اندازۀ 20/5 × 14 سانتی متر است. الکفایة همراستا با نسخه های متعدد تفسیر کتاب الله، الابانه و دیگر نسخه های هم خانواده، علاوه بر شرح و تعلیقات در حاشیۀ صفحات، دارای لغات گویشی به زبان طبری به همراه خطوط ارتباطی بین متن اصلی و شرح و تعلیقات در حاشیه و به سنت کتابت زیدیان شمال ایران است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی ذبیحی که در تازه ترین شمارۀ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم مرداد – آبان 1393) منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612