کد خبر:10222
پ
100020sal

از «هزار سال با کتاب»

علیرضا ذکاوتی قراگزلو که به واسطۀ شوق وصف ناپذیر به کتاب، تنوع تألیف، قدرت استدلال، نگرش انتقادی، نثر پاکیزه و حافظۀ قدرتمند می توان او را «ابوحیان معاصر» نامید.

میراث مکتوب – علیرضا ذکاوتی قراگزلو که به واسطۀ شوق وصف ناپذیر به کتاب، تنوع تألیف، قدرت استدلال، نگرش انتقادی، نثر پاکیزه و حافظۀ قدرتمند می توان او را «ابوحیان معاصر» نامید.

بسیار کمتر از آنچه خوانده و اندیشیده مکتوب کرده است و اگر جهد «کشندگان ناپدید» و «ارباب معرفت» نبود ذکاوتی خود به سختی تن به نشر آثارش می داد. او دهه ها در سایه ماند و خواند و نوشت اما آنچنان که حافظ می گفت «محک تجربه» در میان آید آشکار می شود که نوشته های موجز و کمترشناخته شدۀ او در صحت و اعتبار، بر نگاشته های بسیاری از سرشناسان رجحان دارد.

متن کامل این نوشتار به قلم سعید پورعظیمی که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مردادآبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612