کد خبر:19209
پ
ayene62-m-1

آینۀ میراث – 62

شمارۀ 62 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1397).

میراث مکتوب – شمارۀ 62 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست این شماره از آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

غديريۀ قاضى نظام‏الدين اصفهانى/ سيدكمال موسوی و سيدمحمدرضا ابن‌الرسول

کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی/ شیوا میهن و جولین کوک

ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش/ محمّدصادق خاتمی و سلمان ساکت

ميل در چشمِ جهان‌بينش کشيد! (نورالعيون زرّين‌دست و تصحيح آن)/ گُلپر نصری و يونس کرامتی

تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار/ سیدمحمد عمادی حائری

نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی/ مجيد منصوری

عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی/ بابک خضرائی و محمدرضا آزاده‌فر

چند قاعده در کشف تصحیفات متون/ یاسر دالوند

چکیدۀ عربی/ حامد صدقی

چکیده انگلیسی/  مجدالدین کیوانی

صاحب امتیاز:  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیرداخلی: یونس تسلیمی پاک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612