کد خبر:19187
پ
A-50-m

آینه میراث 50

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391 (پیاپی 50)

 

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391 (پیاپی 50)

 

فهرست مطالب
سخن مدیر مسئول : اکبر ایرانی/ 3
انیس العاقلین ملامیر قاری گیلانی و نسخه های آن: نازیلا ابویی مهریزی/ 5
نقد تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب: علی اکبر احمدی دارانی/ 27
رستخیر ناگهان؛ نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی: فرزاد اقبال/ 47
اویم ایوک؛ کهن ترین فرهنگ ایرانی: محمود جعفری دهقی/ 65
تحلیل شرح مثنوی میر نورالله احراری و مقایسۀ آن با شروح دیگر: حسن دشتی/ 79
که چو خوش بنگری ای سر روان …: علی صفری آق قلعه/ 107
اشعار نویافته کمال اسماعیل: محمدرضا ضیاء/ 133
کتاب ارشاد عبدالله قلانسی و نکاتی درباره آن: محمود عابدی/ 153
نسخه هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخه مؤلف و نکته هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر: سید محمد عمادی حائری/ 179
طبقه بندی جریانهای رازی شناسی در ایران و غرب: احد فرامرز قراملکی/ 235
رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی: سیدعلی میرافضلی/ 251
گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی: احمد یلمه ها/ 265
چکیدۀ مقالات به عربی : حامد صدقی/ 285
چکیدۀ مقالات به انگلیسی : حسن لاهوتی/3

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612