کد خبر:18942
پ
A-23-m

آینه میراث 23

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال اول، شماره چهارم، زمستان 1382 (پیاپی 23)

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال اول، شماره چهارم، زمستان 1382 (پیاپی 23)

فهرست مطالب
یادداشت سردبیر
 اکبر ایرانی/ 3

مقاله
بنیان کعبه: دکتر غلامرضا افراسیابی/ 7
موضع «تفکیک» حکیم رازی: دکتر پرویز اذکایی/ 27
ناگفته هایی از یک غزل حافظ: مهدی صدری/ 40
تاریخ وصّاف و دو الگوی پیشنهادی برای چاپ آن: حمیدرضا دالوند/ 55
در جست و جوی نسخ
شروح شعرهای خاقانی شروانی: بهروز ایمانی/ 71
نقد و بررسی
بررسی و نقد «معرفی میراث مخطوط»: دکتر حبیب الله عظیمی/ 87
حاشیه یا بهتر بگویم: شرح…: جویا جهانبخش/ 97
تصحیح یا تضییع: محمود نظری/ 104
از فتوت تا خاکساری: علی محمد روحبخشان/ 114
شرح الهیات: عبدالله صلواتی/ 126
تجارب الامم و فلسفة التدوین التاریخی لدی مسکویه: یوسف الهادی/ 140
رسائل
حظّیّات: ایرج افشار/ 145
اسناد و مکاتبات
نامه نگاری دو دوست: دکتر یوسف اوز/ 185
در آستانۀ تحقیق
جامع التواریخ و تاریخ عالم: محمد روشن/ 205
تاره های میراث
کتاب بُسحق: علیرضا ذکاوتی قراگوزلو/ 215
معرفی
معرفی بیان الادیان: علی اوجبی/ 219
نسخ خطی الازهر/ 223
مصوّبات و صورت جلسات/ 224
معرفی متون چاپ شده: علی روحبخشان/ 227
وفیات
آموزگار آموزگاران: ناصر افشارفر/ 235
نامه ها
ایرج افشار/ 241
دکتر بهروز ثروتیان/ 242
دکتر محسن جعفری مذهب/ 244
خلاصه مقالات / 249
خلاصه مقالات به عربی
خلاصه مقالات به انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612