کد خبر:1653
پ
ayene

‹‹آینۀ میراث›› به تاریخچۀ چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره پرداخت

ضمیمۀ ۲۵ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) ویژه تاریخچۀ چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره نوشتۀ معین الدین عقیل به ترجمۀ عارف نوشاهی به چاپ رسید.

میراث مکتوب – ضمیمۀ ۲۵ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) ویژۀ تاریخچۀ چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره نوشتۀ معین الدین عقیل به ترجمۀ عارف نوشاهی به چاپ رسید.
جهان اسلام از دوران دست نویس ها تا عصر چاپ، رواج چاپ در شبه قاره و آغاز چاپ آثار فارسی، آغاز چاپ سنگی و رونق چاپ آثار فارسی، انحطاط چاپ فارسی و سیری کوتاه در فهرست نویسی کتاب های فارسی، فهرست مطالب این شماره از «آینه میراث» را تشکیل می دهد.
در بخش نخست این شماره از آینۀ میراث با عنوان «جهان اسلام:از دوران دست نویس ها تا عصر چاپ» آمده است: از انقلابی که صنعت چاپ در ترویج دانش به پا کرد جهان غرب مسیحی در قرون میانه برای تنظیم نوین زندگانی معنوی و روحانی خود آن را به خدمت گرفت و سودهایی برد، اما جهان اسلام تا آغاز ق ۱۹ م / [‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‌۱۳ ه] هنوز از آن بی بهره بود. یعنی حتی پس از گذشت چهار قرن از استفاده جهان مسیحی از صنعت چاپ، این صنعت در کشورهای اسلامی قدم نگذاشته بود. در سرزمین مسلمان نشین همچون عثمانی و مصر و ایران – که خطر توسعه استعمار غرب در آن جا می رفت – اگرچه چاپخانه هایی در آغاز ق ۱۹ م / [۱۳ ه] تأسیس شده بود، اما تا نیمۀ دوم ق ۱۹ م / [۱۴- ۱۳ ه] صنعت چاپ در آن کشورها گسترش نیافت.
این تصور که مسلمانان با صنعت چاپ آشنایی پیدا نکرده بودند واقعیت ندارد، در واقع یهودی هایی که تا ۱۴۰۱ م/ [۸۰۴ ه] از اسپانیا به عثمانی مهاجرت کردند، چاپخانه هایی در آن جا تأسیس کردند و چند کتاب مذهبی و علمی خود را به چاپ رسانیدند.
ضمیمۀ ۲۵ دوفصلنامۀ آینۀ میراث ویژه تاریخچه کتاب های فارسی در شبه قاره به صاحب امتیازی مرکزی پژوهشی میراث مکتوب، مدیرمسئولی اکبر ایرانی و سردبیری حسن رضائی باغ بیدی منتشر شده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612