کد خبر:3867
پ
bashari-mojtaba-1

آراستن آغاز و انجام دستنویس به خط مولف

متوني كه در زمان حيات مولفشان كتابت شده اند گاه اين مزيت را داشته اند كه با نظارت خود مولف استنساخ شوند. در اين گونه موارد يك يا چند گواهي بر كتاب نوشته مي شد كه نشان دهنده نظارت مولف بر امر كتابت بوده است.

ميراث مكتوب – متوني كه در زمان حيات مولفشان كتابت شده اند گاه اين مزيت را داشته اند كه با نظارت خود مولف استنساخ شوند. در اين گونه موارد يك يا چند گواهي بر كتاب نوشته مي شد كه نشان دهنده نظارت مولف بر امر كتابت بوده است. اين نظارت به صورت هاي مختلفي ثبت مي شده است. يكي از اين روش ها كه در مطلب حاضر معرفي شده آن است كه مولف چند سطر از ابتدا و چند سطر از انتهاي نسخه را به خط خود نوشته است تا مشخص شود كه كتابت با نظارت او آغاز شده و با نظارت اون نيز به پايان رسيده است.
اين شيوه تاكنون در دو نسخه كه متعلق به دوره تيموري هستند ديده شده است:
1 – نقد النصوص از نورالدين عبدالرحمان جامي (د 898 ق) با تاريخ 890 ق. مجموعه بشير آغا در كتابخانه سليمانيه تركيه، ش 93/1 كاتب نسخه مصطفي رومي احتمالا از شاگردان رومي الاصل جامي بوده است.
2 – مجموعه اي از كتاب ها و رسالات صائن الدين علي تركه (د 835 ق) كتابت شده ميان سال هاي 821 – 841 ق. كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ش 10196 كاتب نسخه يكي از شاگردان مولف به نام ظهيرالدين محمد است.
آنچه در بالا مطالعه كرديد بخشي از مقاله «آراستن آغاز و انجام دستنويس به خط مولف» به قلم جواد بشري است كه در دفتر هجدهم نشريه نامه بهارستان منتشر شده است.
متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612